پروژه کوزو5

پروژه کوزو 5
1399-09-16

پروژه کوزو 5

پروژه کوزو واسکی حصارکی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در سال 1392 با مشارکت مهندسین ترکیه  ای به اتمام رسید. این برج ها با احتساب طبقه همکف 15 طبقه اند و ساختمان...
ادامه مطلب

Call Now