فاز یک

فاز یک پرند
1399-06-02

فاز یک پرند

اين طرح، در سال 1369 تهيه شده و 110 هکتار از اراضي شهر جديد پرند را در بر گرفته است. در ابتدا با هدف تامين مسکن کارکنان شهرو بخشي از کارکنان فرودگاه بين المللي امام...
ادامه مطلب

Call Now