فاز صفر

فاز صفر پرند

این فاز در سال 1382 در مساحت 70 هکتار طراحی شد.از ویژگی های مهم این فاز تراکم ساختمانی پایین تلفیق بنا و فضای سبز در ابعاد بزرگ اشاره کرد. نام خیابان ها و محله های...
ادامه مطلب

Call Now