فاز سه

فاز سه شهر جدید پرند
1399-04-24

فاز سه شهر جدید پرند

  مراحل شکل گیری فازسه اين طرح در سال 1383 تهيه شده و توسط شرکتهاي انبوه ساز و تعاونيها من جمله شرکت تعاوني ناصرين و شرکت کارکنان فرودگاه با وسعتي در حدود 250 هکتار در دست ساخت...
ادامه مطلب

Call Now