پروژه کیسون فاز6مسکن مهر

جزییات

پیش فروش پروژه کیسون

زون2

2خواب

آمادی تحویل

بلوک رنگ شده

موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری

وصاحب خانه شدن

واحدهای تک خواب.دوخواب.سه خواب.

تحویل و غیر تحویلی موجود میباشد

  • شناسه: 4182
  • منتشر شده: 1400-08-13
  • اخرین بروزرسانی: 1400-09-08
  • نمایش ها: 160

Call Now