پروژه  5400 واحدی مپسا 5 در مساحت تقریبی 75 هکتار در قسمت شمال فاز 5 احداث شده است. این پروژه از لحاظ مصالح به کار رفته و مواد ساخته شده از متریال گوناگونی استفاده کرده است که بر حسب درصد استفاده شده در کل پروژه به شرح زیر است:

1-قاب سبک فولادی یا LSF – چهارصد و بیست بلوک – 53%

2-سازه های پیچ و مهره ای یا BN – صد و چهل و چهار بلوک – 18%

3-قالب های عایق ماندگار یا ICF – شصت و نه بلوک – 9%

4-قالب های تونلی یا TFS – چهل و سه بلوک – 6%

5-سیستم پیش تنیده بتنی یا PSC- سی و هفت بلوک – 5%

6-تیلت آپ سیستم یا TUS – بیست و هشت بلوک – 4%

7-خانه های چوبی یا WS – بیست و هشت بلوک – 4%

8-سیستم JK – بیست و یک بلوک – 1%

کل بلوک های این پروژه 790 بلوک بوده که 728 آن سه طبقه ای و 62 بلوک آن هفت طبقه ای هستند.بلوک های سه طبقه ای در هفت تیپ نقشه به متراژ های 67،73،78،82،87،93،97 متری است.بلوک های هفت طبقه ای در دو تیپ نقشه به متراژ 100 و 110 متری هستند.