این فاز در سال 1382 در مساحت 70 هکتار طراحی شد.از ویژگی های مهم این فاز تراکم ساختمانی پایین تلفیق بنا و فضای سبز در ابعاد بزرگ اشاره کرد.
نام خیابان ها و محله های این فاز از اسامی مراکز تاریخی برگزیده شده و تلاش شده در انتخاب اسامی معابر از هویت مستقل استفاده شود.بر اساس طرح کلی این فاز دارای 5 مرکزبزرگ:« آموزشی فرهنگی درمانی ورزشی» و دو بوستان بزرگ و8 مرکز تجاری است.
نام محله های این فاز عبارتند از :«پاسارگاد کلیبر سی و سه پل نثش جهان آپادانا جام وجم تخت جمشید» است.
تعدادی از پروژه های اجرا شده در فاز صفر :
310 واحدی هواپیمائی
552 واحدی شرکت کیسون
500 واحدی تعاونی جعفریه
206 واحد شرکت گرانیت پی
140 واحدی هوا نیروز
45 واحد شرکت نفت
30 واحد دانشگاه شریعتی
38 واحد بنیاد حفظ آثار
180 واحد شهرداری تهران
89 واحد بانک ملی