فاز صفر شهر جدید پرند

اين طرح، در سال 1382 تهيه شده و 70 هکتار از اراضي شهر جديد پرند را در بر گرفته است. تراکم ساختماني پايين، تلفيق بنا و فضاي ‌سبز ابعاد بزرگ تفکيک زمين از ويژگيهاي طرح فوق محسوب مي شود.
نام محله و خيابانها از اسامي مراکز تاريخي انتخاب شده و سعي شده در نامگذاري اسامي معابر در هر ناحيه از هويت مستقل و واحدي تبعيت گردد. بر اساس طرح فوق اين فاز ، داراي 5 مرکز آموزشي، مجتمع بزرگ فرهنگي، مجتمع بزرگ درماني، مجتمع بزرگ ورزشي، دو بوستان بزرگ، 8 مرکز تجاري و داراي7 محله مسكوني با نامهاي زير مي باشد :
پاسارگارد
کلیبر
سی و سه پل
نقش جهان
آپادانا
جام جم
تخت جمشید
وسعت فاز صفر 70 هکتار است و بر اساس ضوابط و مقررات ساختماني ارائه شده، تراکم ساختماني حداکثر 300 % مساحت قطعه و احداث بنا در 50 %  آن بخش قطعه که دسترسي به معبر داشته باشد مجاز شمرده مي شود.
تعدادی از پروژه های اجرا شده در فاز صفر :
310 واحدی هواپیمائی
552 واحدی شرکت کیسون
500 واحدی تعاونی جعفریه
206 واحد شرکت گرانیت پی
140 واحدی هوا نیروز
45 واحد شرکت نفت
30 واحد دانشگاه شریعتی
38 واحد بنیاد حفظ آثار
180 واحد شهرداری تهران
89 واحد بانک ملی