مراحل شکل گیری فاز دو

اين طرح در سال 1383 توسط شرکت تعاوني کارکنان وزارت دفاع (جعفريه) تهيه شده و داراي 173 هکتار وسعت مي باشد و براي حدود  35000 نفر طراحي شده است. اجراي ديوار دوجداره، شيشه هاي دوجداره جهت عايق حرارتي وصوتي، اجراي لوله هاي آب جداگانه شرب و غير شرب، استفاده از لوله هاي پنج لايه جهت مصرف بهينه و جلوگيري از اتلاف انرژي يکي از مهمترين اقدامات انجام داده شده توسط اين تعاوني در اين فاز مي باشد.
يکي ديگر از نکات مهم فار2 تنوع گونه هاي مسکوني مي باشد که درآن به سلايق مختلف اعضا پاسخ داده شده است. اجراي بيش از 30 تيپ ويلائي و 8 تيپ مشاعي و 8 تيپ واحد آپارتماني 3 تا 12 طبقه در متراژ و نماهای متفاوت، ضمن پاسخ گويي به نياز اعضاء سيماي زيبائي در شهر به وجود آورده است. سعي شده نام محله و خيابانهاي فاز2 از گلهاي زيباي ايراني انتخاب شود.
بر اساس طرح فوق فاز دو ، داراي 6 بوستان بزرگ ، 17 بوستان کوچک، 26 مرکز اداري، خدماتي و آموزشي- مجتمع بزرگ تفريحي، ورزشي، 50 مرکز تجاري و 26 محله مسکوني  با نامهاي زير مي باشد:

محله 1
مريم
1 خيابان اصلي
7 کوي فرعي
محله 2
سرو
2 خيابان اصلي
12 کوي فرعي
محله 3
گلايل
1 خيابان اصلي
9 کوي فرعي
محله 4
بنفشه
1 خيابان اصلي
14 کوي فرعي
محله 5
نرگس
1 خيابان اصلي
11 کوي فرعي
محله 6
ياس
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 7
کوکب
1 خيابان اصلي
12 کوي فرعي
محله 8
پرستو
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 9
فاخته
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 10
سيمرغ
2 خيابان اصلي
6 کوي فرعي
محله 11
چلچله
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 12
طاووس
1 خيابان اصلي
10 کوي فرعي
محله 13
ارکيده
1 خيابان اصلي
8 کوي فرعي
محله 14
گلستان
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 15
بوستان
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 16
شقايق و پونه
2 خيابان اصلي

محله 17
خيام
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 18
بهاران
1 خيابان اصلي
5 کوي فرعي
محله 19
حافظ
1 خيابان اصلي
4 کوي فرعي
محله 20
صدرا
1 خيابان اصلي
3 کوي فرعي
محله 21
مينا
1 خيابان اصلي
10 کوي فرعي
محله 22
نيلوفر
1 خيابان اصلي